tantra-slovenijaNovicetanra-slovenija

1.9.2015

Obstajajo znanja, ki so jih nekatere kulture razvile pred tisočletji in so bila dolgo spregledana. To so znanja, ki postavijo človeka na višji nivo razumevanja, dojemanja okolice in samega sebe v prostoru in času. Preberi več….